vərziş

vərziş
f. 1) işləmə, çalışma; 2) idman

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • lərziş — f. titrəmə, əsmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lərziş — is. <fars.> bax lərzə. Tutdu dünyanı od şərarələri; Yaxdı dükkanları, imarələri; Nə’reyi tündbad, hiddəti nar; Lərzişiərz, sədmeyi əhcar. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biržis — 1 biržìs sf. (4) Skr, Grk, Sl, Dglš, Rdm, Stk, (3) Lz, Sn, bir̃žis (2) Š, bìržis (1) Lp žr. 1 biržė: 1. Paimk dešimtį žingsnių nuo čia ir įkišk bir̃žį Ut. Nuakėjo visas biržìs Ut. 2. Akėdamas rugius, neišgriauk bìržių Ds. 3. Užsėjo lauką, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keverzis — 2 keverzis sm. (1) 1. žr. keveržis: Keverzis beržas J.Jabl(Als). 2. žr. keverza 3: Kur tas keverziukas keverzoja? Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paberžis — sm. (1) bot. 1. MŽ, N, K, LBŽ, Ad baravykas lepšė (Boletus scaber): Beržyne radau daug paberžių Dglš. Nerinko jokių grybų, tik paberžius Rdm. Paberžiai kepti tokie pat gardūs kaip ir tikriniai Lp. Mažuosius paberžiukus dėkim atskirai Trgn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviržis — pavìržis sm. (1), pãviržis (1) Ms 1. R, K, D.Pošk, Dj, Plv, Brž, Vkš, Pln, Šll, Nmk išeinančiam samdiniui prie algos duodamas priedas valgomais daiktais, natūra: Duok pavìržį, išleisdamas šeimynykštį nuo savęs: šinką, žirnių, duonos kepalą J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viržis — 1 vìržis sm. (1) K.Būg, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LTEXII247, Nm, vir̃žis (2) [K], Š, DrskŽ, Smln; SD1197, SD404, Q249, MŽ, MŽ270, Sut, P, F, N, M, LFV129, LBŽ, viržỹs (4) [K], LVIV620, NdŽ, KŽ, LzŽ, vìržiai pl. (1), viržiaĩ pl. (4) bot. erikinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • береза — блр. бяроза, укр. береза, болг. бреза, сербохорв. бре̏за, словен. brėza, чеш. břiza, польск. brzoza, в. луж. brěza, н. луж. brjaza. Древняя и. е. основа ж. р. на о: лит. beržas, др. прусск. berse, лтш. bęr̃zs, др. инд. bhūrjas вид березы ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • paviržis — pavi̇̀ržis dkt. Išei̇̃nant iš dvãro užmokėjo ir dár pavi̇̀ržio dãvė, įdėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • viržis — vi̇̀ržis 1 dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”